Näej ōstfräisk kinnerbauk – D’r was insent ‘n oel wīfminsk

Sīt fandóóeğ gift ‘t dat näej ōstfräisk kinnerbauk “D’r was insent ‘n oel wīfminsk”. Dat bauk is ‘n fertóólen fan dat westfräisk kinnerbauk “Der wier ris in âld wyfke” fan Nīnke fan Hichtem (westfräisk: Nynke fan Hichtum).

YouTube: https://youtu.be/zuPjgn4JoPA

Dat bauk kan hir as fräej PDF dóólhóólt worden:

D’r was insent ‘n oel wīfminsk