oostfraisk.org in ‘n näej fatsūn

Sünt güster het dat fan us stöönt standardōstfräisk wōrdenbauk ‘n näej fatsūn. ‘T is nū möögelk et ōk up teblets of smārtfōns makelker tau brūken. Sō word’t oostfraeisk.org nū ōk ‘n wefstē föör unnerwēgens.

kumpjūter-wersje:

teblet-wersje:

smārtfōn-wersje:

2 thoughts on “oostfraisk.org in ‘n näej fatsūn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *